Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 9001 oraz ISO 27001 zobowiązuje nasze przedsiębiorstwo do realizacji wysokiej jakości usług i bezpiecznych procesów w zakresie projektowania, produkcji, integracji, wdrażania oraz serwisu oprogramowania oraz systemów informatycznych, jak również stanowi środek do ciągłego doskonalenia i rozwoju przedsiębiorstwa, a także do umocnienia naszej pozycji na rynku.

Dążymy do wzrostu konkurencyjności działalności naszej firmy poprzez doskonalenie naszej oferty w zakresie serwisu oraz wsparcia technicznego. Podwyższamy standard pracy w przedsiębiorstwie poprzez rozwój infrastruktury, nowoczesnych zabezpieczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy.

Doskonalenie efektywności, niezawodności i bezpieczeństwa procesów realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo dokonywane jest poprzez zatrudnianie kadry o odpowiednich kwalifikacjach i podwyższanie umiejętności w ramach nieustannie rozwijanego systemu doskonalenia zawodowego i specjalistycznych szkoleń.

ISO 9001 | TEL-STER Sp. z o.o.ISO 27001 | TEL-STER Sp. z o.o.

Pragniemy spełniać wymagania naszych Klientów poprzez precyzyjną i terminową realizację zamówień w zgodzie z wymaganiami prawnymi zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.

Wdrożenie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji jest elementem strategii stałego rozwoju przedsiębiorstwa, oraz czynnikiem zwiększającym naszą wiarygodność i konkurencyjność.