Certyfikat ISO 9001  Spółki TEL-STER  Niezwykle miło nam Państwa powiadomi?, że firma TEL-STER po raz kolejny uzyskała pozytywn? opini? w odniesieniu do normy ISO 9001, po przeprowadzonym audicie certyfikacyjnym. 

  Aktualny certyfikat ISO 9001 otrzymaliśmy w dniu 20 maja 2021 i jest ważny do 19 maja 2024r.

 

W styczniu 2006 w firmie TEL-STER Sp. z o.o. podj?to decyzj? o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z norm? ISO 9001, obejmującą projektowanie, produkcj?, integrację i wdrażanie oprogramowania oraz systemów informatycznych. Efektem tej decyzji być audit certyfikacyjny przeprowadzony przez firm? DEKRA CERTIFICATION Sp. z o.o., który mia? za zadanie ocen? zgodności systemu zarządzania z w/w norm? i odbyć się 10.05.2006 roku. Po kolejnym audycie recertyfikacyjnym w odniesieniu do normy ISO 9001 uzyskaliśmy certyfikat ważny do 19 maja 2024, który obejmuje: projektowanie, produkcj?, integrację, wdrażanie oraz serwis oprogramowania i systemów informatycznych.

ISO 9001 | TEL-STER Sp. z o.o.