Certyfikat ISO 27001  Spółki TEL-STER

Wstęp

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów Zarząd Spółki TEl-STER podj?? w 2013r. decyzj? o wdrożeniu w firmie standardu ISO/IEC 27001. W dniu 6 lipca 2013, po odpowiednich przygotowaniach i szkoleniach, przeprowadzony został przez DEKRA Certification GmbH audyt i uzyskaliśmy Certyfikat zgodności z norm? ISO/IEC 27001 standaryzującą Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. W ten sposób dołączyliśmy do grona 200 polskich firm legitymujących się najwy?szym poziomem zarządzania informacją. 4 sierpnia 2015r. uzyskaliśmy ponownie certyfikat ISO/IEC 27001 wg nowej normy 27001.

Do czego służy norma ISO 27001?

ISO 27001 to System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI, ang. Information Security Management System), zapewniający bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych informacji publicznych.

Z tego powodu wdrożenie wymaga? ISO 27001 przede wszystkim adresowane jest do firm informatycznych, podwykonawców usług informatycznych, organizacji administracji publicznej, banków, placówek o?wiatowych i medycznych.

Wymagania ISO 27001 zostały opisane w jedenastu rozdziałach i obejmuj? m.in.: polityk? bezpieczeństwa, organizacj? bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwo zasobów ludzkich, zarządzanie systemami i sieciami oraz zgodność z wymaganiami prawnymi.

ISO 27001 | TEL-STER Sp. z o.o.

Korzyści p?yn?ce z wdrożenia systemu ISO/IEC 27001:

  • poprawa funkcjonalna zarządzania w firmie,
  • wzrost zaufania klientów i kontrahentów,
  • zapewnienia prawid?owego bezpieczeństwa przetwarzanych przez dana firm? informacji i danych,
  • odpowiednie przeszkolenie pracowników i kierownictwa,
  • wykrycie możliwych zagro?e? i zapobieganie im,
  • stworzenie prawid?owych procedur i instrukcji działania,
  • zgodność firmy z obowi?zującymi przepisami prawa.
Aktualny certyfikat otrzymaliśmy w dniu 5 sierpnia 2021 i jest ważny do 4 sierpnia 2024r.