TelCOMM | TEL-STER | protokół AS4 | AS4 | B2B| Edigas | EDIG@S | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe
25 maja 2022
został opublikowany
program TelCOMM w wersji 5.0
służący do wymiany
dokumentów B2B za pomocą
protokołów AS4 i AS2.


Oprogramowanie TelCOMM jest narządziem umożliwiającym wymianę dokumentów typu B2B za pomocą protokołu AS4 oraz AS2, którego wdrożenie na rynku kontrahentów gazu wynika z Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 ustanawiającego kodeks sieci czyli zasady interoperacyjności i wymiany danych. 

...

TelCOMM | TEL-STER | protokół AS4 | AS4 | B2B| Edigas | EDIG@S | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe
W kwietniu 2019 zostało opublikowane oprogramowanie
TelCOMM w wersji 4.0, w którym konfiguracja komunikacji między partnerami została oparta o Processing Modes (P-Modes) zgodnie ze standardem AS4.

Oprogramowanie TelCOMM jest narzędziem umożliwiającym wymianę dokumentów typu B2B za pomocą protokołu AS4, którego wdrożenie na rynku kontrahentów gazu wynika z Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 ustanawiającego kodeks sieci czyli zasady interoperacyjności i wymiany danych. 

...

TelCOMM | TEL-STER | protokół AS4 | AS4 | B2B| Edigas | EDIG@S | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe

W czerwcu 2018
zostało
opublikowane
oprogramowanie TelCOMM w wersji 3.0,
w którym nowością jest moduł automatycznej aktualizacji certyfikatów między partnerami komunikacji AS4.
Oprogramowanie TelCOMM jest narządziem umożliwiającym wymianę dokumentów typu B2B za pomocą protokołu AS4, którego wdrożenie na rynku kontrahentów gazu wynika z Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 ustanawiającego kodeks sieci czyli zasady interoperacyjności i wymiany danych. 

...

TelCOMM | TEL-STER | protokół AS4 | AS4 | B2B| Edigas | EDIG@S | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe

W kwietniu 2017 zostało opublikowane oprogramowanie AS4 TelCOMM w wersji 2.0
z obsługę wzorca komunikacji Two-way/Push-Pull.
 
W skład wersji wchodzi również plugin do pobierania danych pomiarowych i zagregowanych z GAZ-SYSTEM.

Oprogramowanie TelCOMM jest narzędziem umożliwiającym wymianę dokumentów typu B2B za pomocą protokołu AS4, którego wdrożenie na rynku kontrahentów gazu wynika z Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 ustanawiającego kodeks sieci czyli zasady interoperacyjności i wymiany danych. 

...