Logo systemu TelGAZ firmy TEL-STER Sp. z o.o. 

TelGAZ jest systemem umożliwiającym gromadzenie i przetwarzanie informacji o przesyle gazu w sieci gazociągów. 

System realizuje następujące funkcje:

  • Zarządzanie danymi o gazociągach przesyłowych;
  • Zarządzanie danymi o punktach wejścia/wyjścia;
  • Zarządzanie danymi o umowach przesyłowych, zlecających usługę przesyłową i odbiorcach gazu;
  • Importowanie do systemu informacji o przepływach dobowych i miesięcznych w poszczególnych punktach systemu przesyłowego i ich przetwarzanie (modyfikacje);
  • Importowania do systemu nominacji i renominacji tygodniowych i rocznych;
  • Wprowadzanie do systemu informacji o ograniczeniach w systemie przesyłowym;
  • Zarządzanie nominacjami – ich weryfikację, akceptację i odrzucanie z uwzględnieniem warunków umownych i ograniczeń w systemie przesyłowym;
  • Alokacje przepływów w poszczególnych punktach do odpowiednich umów przesyłowych z uwzględnieniem uwarunkowań poszczególnych umów;
  • Alokacje przepływów w wybranych punktach na inne punkty – funkcja niezbędna do bilansowania systemu przesyłowego;
  • Generowanie raportów:

-  Handlowego raportu przesyłu (HRP) dla umowy,

-  Operatywny raport przesyłu (ORP) dla umowy,

-  Handlowego raportu przesylu (HRP) dla obszarów bilansowych,

-  Bilansu fizycznego dla podsystemów i obszarów bilansowych,

-  Bilansowania okresowego,

-  Raportów dodatkowych, definiowanych przez użytkowników.

Schemat działania systemu TelGAZ firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Schemat działania systemu TelGAZ

 
G?ówne okno systemu TelGAZ firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Główne okno systemu TelGAZ

G?ówne okno systemu TelGAZ - moduł Ograniczenia firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Główne okno modułu TelGAZ - ograniczenia

System oparty jest na bazie danych Oracle, w której przechowywane są wszystkie gromadzone dane.