Prezentacja TelDIODEPrezentacja TelDIODE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

TelDIODE | TEL-STER | separacja sieci OT/IT

Bezpieczna integracja sieci przemysłowych z infrastrukturą biurową  - za pomocą separacji sieci OT i IT - jest już możliwa dzięki rozwiązaniu TelDIODE naszej firmy.

Moduł TelDIODE umożliwia przesyłanie dowolnych danych (plików) w sposób jednokierunkowy, gdzie informacje są przesyłane wyłącznie od nadawcy do odbiorcy (np. z systemu OT do systemu IT). Przy współpracy z odpowiednimi urządzeniami (tzw. dioda sieciowa) pozwala to na pełną separację obiektów, gwarantującą brak fizycznej możliwości przesłania jakiejkolwiek informacji od odbiorcy do nadawcy.
Moduł TelDIODE przesyła dane z wykorzystaniem protokołu UDP. Moduł TelDIODE to element systemu TelWin SCADA, umożliwiający separację instancji tego systemu, tym niemniej może być również używany niezależnie od pozostałych elementów tego systemu, do przesyłania dowolnych danych (plików).

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji i bezpośredniego kontaktu.

TelDIODE | separacja sieci OT/IT
TelDIODE | separacja sieci OT/IT
TelDIODE | separacja sieci OT/IT
TelDIODE | separacja sieci OT/IT
TelDIODE | separacja sieci OT/IT
TelDIODE | separacja sieci OT/IT

Zobacz prezentację na YT