TelNOMlocal system firmy TEL-STER Sp. z o.o. | Nominacje | Prognozy

Program TelNOM local - przygotowany przez firmę TEL-STER - to wygodna, Łatwa w użyciu aplikacja, działająca na dowolnej przeglądarce internetowej, przeznaczona dla firm działających na rynku gazu. Zapewnia wszechstronne wsparcie procesów biznesowych związanych z handlem i dystrybucją gazu, w szczególności:

 • procesy nominacji/prognozowania transportowego,
 • procesy renominacji/reprognozowania transportowego,
 • procesy bilansowania.

Program TelNOM local - podstawowe cechy systemu

 • Kompleksowe wspomaganie procesu zarządzania nominacjami/prognozami transportowymi (przygotowywanie i wysyłanie do operatorów systemów przesyłowych oraz przyjmowanie od Klientów zgodnie z protokołem EdiG@s (wersja 5.0),
 • Optymalne zarządzanie umowami na dostawę gazu,
 • Łatwy interfejs zarządzania mocami/przepustowościami,
 • Możliwość pracy w dowolnie zdefiniowanej strukturze wielooddziałowej,
 • System działa zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie:Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) publikowana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 • Generowanie raportów przesyłowych,
 • Możliwość integracji z innymi systemami (m.in. systemami SWI oraz TelWin SCADA),
 • Mechanizmy optymalizujące zarządzanie informacjami (m.in. możliwość tworzenia punktów grupowych, punktów alokacyjnych, punktów przywracania, itp.),
 • Rozbudowane mechanizmy zarządzania użytkownikami (poziomy dostępu, role, grupy, domeny).

Architektura systemu

Architektura systemu TelNOM.local firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys.1 Architektura systemu

Program TelNOM local - zalety

 • Dostęp online przez typową przeglądarkę WWW,
 • Łatwa wymiana danych za pomocą różnych narządzi (np. excel),
 • Intuicyjny, estetyczny interfejs użytkownika,
 • Skalowalna architektura,
 • Łatwe aktualizowanie zmian u klientów,
 • Optymalizacja ilości przesyłanych danych (operacje po stronie klienta),
 • Możliwość równoległej pracy na kilku serwerach (zwiększanie niezawodności),
 • System bazuje na technologii Silverlight + ASP.NET, dane przechowywane w bazie Oracle,
 • Możliwość zamówienia usługi 24-godzinnego serwisu.

Nominacja/Prognoza - przygotowywanie

 • Nominacja może być przygotowana w Centrali lub w Oddziale,
 • Przysłanie nominacji z Oddziału sygnalizowane jest dźwiękowo i wizualnie,
 • Dane przysłane z Oddziału muszą być przetworzone przez Centralę, a następnie po zatwierdzeniu wysłane do OGP (OSD),
 • Dane można wpisać bezpośrednio lub przygotować w Excelu,
 • Dane mogą być przygotowane w innych narzędziach i Łatwo wprowadzone do systemu przy pomocy interfejsu WebService,
 • Dane mogą być pobrane z systemu TelWin SCADA,
 • Każda zmiana wartości zapisywana jest w tabeli logu.

TelNOM local firmy TEL-STER Sp. z o.o. - obieg informacji

Rys.2 NOMINACJA/PROGNOZA TRANSPORTOWA - obieg informacji

 

System TelNOM.local firmy TEL-STER Sp. z o.o. - algorytm

Rys.3 NOMINACJA/PROGNOZA TRANSPORTOWA - algorytm

TelNOM local - główny panel systemu

TelNOMlocal panel1

Rys. 4 TelNOM local - główny panel systemu