Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.06

 • 0031497: TelView - Poprawiono bazowy zakresu danych dla raportów godzinowych.
 • 0031496: TelView - Rozwiązano problem rozgrupowania zmiennych w trybie edycji komponentu raport.
 • 0031515: TelView - Rozwiązano problem znikającej opcji "przekaż datę schematu i tryb przeglądania" po zmianie typu raportów w elemencie raport.
 • 0031462: TelView - Rozwiązano problem z zapisem pozycji i rozmiaru w raportach dynamicznych z pomiaru i raportach pochodnych.
 • 0031565: TelView - Prezentacja wyników VOSIM (zmiany funkcjonalne); zwiększenie liczby rejestrowanych zdarzeń w plikach diagnostycznych
  dla współpracy z systemem TelSim.
 • 0031625: TelView - Wprowadzono walidację wartości/typu zmiennej zawierającej parametry scenariuszy SIMONE.
 • 0030312: TelView - Poprawiono wyświetlanie przycisku "Jedna strona / Dwie strony" na wstążce w trybie podglądu wydruku.
 • 0031715: TelView, WebEngine - Zablokowano wyszukiwanie na mapie w przypadku braku licencji na używanie map.
 • 0031824: WebEngine - Rozwiązano problem tworzenia nazw plików diagnostycznych (brak nazwy modułu w nazwie).
 • 0031489: WebInterface - przywrócono właściwy komunikat o braku danych po załadowaniu listy danych archiwalnych.
 • 0028864: TelWinWeb - Umożliwiono automatyczne logowanie użytkownika poprzez parametry przekazane do strony logowania metodą POST.
 • 0031357: WebMgr - Rozwiązano problem z niewłaściwym ograniczeniem liczby sesji dla użytkownika.
 • 0031503: AlSrv - Rozwiązano problem braku odczytu zmiennych predefiniowanych w trybie MIRROR.
 • 0031476: AlSrv - Wprowadzono komunikat o błędach w bazie podczas zapisu.
 • 0031700: AlSrv - Dodano zabezpieczenie procesu zamykania modułu, gdy aktywny jest dialog definicji profilu powiadomień.
 • 0031818: AlSrv - Poprawiono działanie dialogu definicji profilu powiadomień.
 • 0031641: AlSrv, TelSrv - Dodano brakujące zabezpieczenie w mechanizmie tworzenia katalogów pochodnych.
 • 0030930: AlSrv, TelSrv - Usunięto odliczanie z dialogu przy zapisie z błędami w bazie.
 • 0031663: AlSrv, TelSrv - zabezpieczenia przed występowaniem błędów aplikacji w trakcie edycji bazy zmiennych.
 • 0030563: TelSrv, AlSrv - dodatkowa weryfikacja bazy zmiennych w momencie uaktualniania pliku ".run".
 • 0031002: TelSrv - Rozszerzenie informacje w logu o czas oczekiwania przy wyjściu.
 • 0030065: TelSrv - Poprawiono wyświetlanie okna edycji bazy.
 • 0031666: SQLDrv - Rozwiązano problem pobierania danych z bazy SQLite.
 • 0031508: ProcWin - Rozwiązano problem przekazywania otwartych procedur z głównego modułu do zdalnej konsoli.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.05

 • 0031477: PTM - Rozwiązano problem z równoczesnymi połączeniami przychodzącymi TCP.
 • 0031394: TelView - Rozwiązano problem zapisu rozmiaru, pozycji i maksymalizacji okna podglądu danych archiwalnych.
 • 0031407: TelView - Rozwiązano problem uruchamiania poleceń systemowego interpretera za pomocą funkcji przycisku Uruchom program.
 • 0031365: TelView - Rozwiązano problem modyfikowania w trybie edycji schematu, właściwości grupy elementów zawierających
  Przycisk z funkcją dynamiczny schemat/raport pochodny oraz Schemat w schemacie.
 • 0031404: TelView - Rozwiązano problem braku podmiany źródeł na podstawie zdefiniowanych aliasów.
 • 0031016: InventiaDrv - Rozwiązano problem automatycznego nadpisywania wpisu "Usuwanie danych" w .ini w trybie RC.
 • 0024683: TelView - Rozwiązano problem z kolorowaniem kontrolki prezentującej dane w elemencie raport.
 • 0031275: TelWinWS - Rozwiązano problem z funkcją Logout_v2.
 • 0031339: TelSrv - Rozwiązano problem weryfikacji źródła zmiennej typu pomiar.
 • 0031239: TelSrv - Rozwiązano problem samoczynnego przesuwanie listy zmiennych po zmianie pozycji zmiennej. 

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.04

 • 0031026: TelView - Zwiększenie zakresu przeglądania danych w wykresie funkcji f(t).
 • 0031046: TelView - Rozwiązano problemy z importem plików dxf.
 • 0031223: TelView - Poprawiono zwalnianie biblioteki monitorowania bezczynności pracy modułu w trakcie jego zamykania.
 • 0031223: TelView - Poprawiono zwalnianie blokady klawiszy systemowych w trakcie zamykania modułu.
 • 0030769: TelView - Poprawiono algorytm scalania siatek eksportu oraz eksport do txt/csv.
 • 0031135: TelView - Poprawiono odtwarzanie rozmiaru okna schematu typu popup przy odtwarzaniu układu startowego.
 • 0031116: TelView - Rozwiązano problem podczas zmian w kilku obiektach jednocześnie.
 • 0030634: TelView - Poprawiono skalowanie okien komponentów w trybie zmaksymalizowanym po zmianie ustawienia głównego okna aplikacji.
 • 0030870: TelView - Poprawiono wyświetlanie wykresów słupkowych prezentujących bardzo duże wartości na skali.
 • 0030880: TelView - Rozwiązano problem z zamykaniem okna z podpowiedzią kontekstową na liście alarmów po zmianie aktywnego okna
  komponentu na inny.
 • 0030706: TelSrv, AlSrv - zmienne systemowe w trybie MIRROR.
 • 0031137: TelSrv - Rozwiązano problem z pobieraniem zdalnych raportów dobowych za poprzednią dobę.
 • 0031129: TelSrv - Umożliwiono wielowątkowy zapis danych archiwalnych do plików. W pliku TelSrv.ini w sekcji [Konfiguracja] należy
  dodać/zmodyfikować wpis: Watki archiwizacji=x, gdzie x= ilość wątków zapisu.
 • 0031019: TelSrv - rozwiązano problem niedetrministycznego zachowania się opcji Nieaktywny po wywołaniu okna z parametrami katalogu.
 • 0031142: MK - Wprowadzono mechanizm przekierowania nazw modułów.
 • 0031097: BackMgr - Rozwiązano problem z odświeżaniem statusu węzłów.
 • 0030770: ProcWin - Rozwiązano problem braku zatrzymania procedury w punkcie przerwania w trybie RC.
 • 0031118: OPCDrv - likwidacja wycieków pamięci przy rejestrowaniu elementów.
 • 0030914: TelWinWS - Rozwiązano problem z nieprawidłowym DataStatus w wyniku zapytania o dane (WSDATA).
 • 0031020: Nowy parametr konfiguracyjny dla sterowników - Maksymalna liczba rejestrowanych komunikatów na sekundę.
 • 0030859: GMDrv - Rozwiązano problem z znikaniem wartości zmiennych czasu przelicznika.
 • 0030521: IEC62056Drv - Rozwiązano problem z zapisem informacji o definicji zmiennej w TelSrv.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.03

 • 0030622: TelView - Rozwiązano problem odtwarzania pozycji okien z blokadą przesuwania.
 • 0030829: TelView - Rozwiązano problem wywołania funkcji z menu kontekstowego listy alarmów.
 • 0030581: TelView - Rozwiązano problem z wysokością okna edycji wartości pomiaru.
 • 0030809: TelView - Rozwiązano problem z poprawnym modyfikowaniem wartości w oknie raportu.
 • 0030616: TelView - Rozwiązano problem z przejściem do edycji dynamicznego schematu.
 • 0030637: TelView - Rozwiązano problem uruchamiania komend systemowych funkcją przycisku.
 • 0028615: TelView - Przywrócono obsługę przeglądania w oknie wykresu f(t) całych procesów, na podstawie predefiniowanej zmiennej SAD.
 • 0029799: TelView - Rozwiązano problem ograniczenia danych raportowych okresowych.
 • 0030692: TelSrv, AlSrv - Rozwiązano problem z przyciskiem Uaktualnienie w belce górnej modułów.
 • 0030292: TelSrv - Wyznaczanie wartości godzinowej minimalnej i maksymalnej z wartości bezwzględnych.
 • 0030912: TelSrv - Nowe wzory log, ln.
 • 0030821: TelWinWS - Rozwiązano problem pobiernia wartości typu FLOAT10.
 • 0030220: TelWinWS - Rozwiązano problem przy rejestracji zmiennych.
 • 0029642: WebInterface - Ujednolicono komunikaty dotyczące ładowania danych.
 • 0030804: SQLDrv - Rozwiązano problem z pobieraniem danych bieżących w SQLDrv.
 • 0030672: PTM - Usprawniono przewijanie listy łączy do wyszukanego wiersza.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.02

 • 0030548: TelView - Rozwiązano problem z odświeżaniem plików svg.
 • 0030533: TelView - Rozwiązano problem zmiany skali schematu w trybie edycji za pomocą okna wywołanego na wstążce.
 • 0023761: TelView - Rozwiązano problem rysowania ramki dla elementu schematu Prostokąt. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny w sekcji [Aplikacja]: Wygladzanie krawedzi Direct2D=1. Domyślna wartość 1 włącza mechanizm wygładzania krawędzi za pomocą silnika graficznego Direct2D, zapewniając wysokiej jakości antyaliasing. Zmiana parametru na wartość 0 wyłącza standardowy mechanizm.
 • 0030416: TelView - Rozwiązano problem z importem plików DXF.
 • 0030316: TelView - Lista alarmów - Dodano blokowanie okna podpowiedzi z komunikatami alarmów w momencie wyświetlenia menu kontekstowego.
 • 0030328: TelSrv - Rozwiązano problem z serwerem podczas modyfikacji zmiennych przez TelWinWS.
 • 0030460: TelSrv - Poprawiono dialog statystyk bazy zmiennych.
 • 0030480: TelSrv - Dodano zmienne diagnostyczne do monitorowania inicjowania raportów. SYS_ReportInitedNum - liczba zmiennych dla których zainicjowano raport w ostatniej minucie, SYS_ReportInitQueue - liczba zmiennych, które oczekują na zainicjowanie raportu (aktualizowane co 1min). Zmienne należy utworzyć samodzielnie.
 • 0030210: TelSrv - Rozwiązano problem braku informacji o łączach.
 • 0030452: TelSrv - Rozwiązano problem nadmiarowego tworzenia pustych plików danych archiwalnych przy pobieraniu danych archiwalnych gdy takich danych nie było w źródle.
 • 0030451: TelSrv - Rozwiązano problemy z uzupełnianiem danych archiwalnych.
 • 0029643: TelSrv - Wprowadzono niezależny cykl zapisu danych bieżących.
 • 0030149: AlSrv - Poprawiono problem kolejkowania wiadomości SMS do wysłania.
 • 0024688: Dokumentacja systemu - Umieszczenie wyjaśnień wpisów TelWin.ini w dokumentacji.
 • 0029808: TelDiode - Dodano równoległe wysyłanie danych przez dwa interfejsy i na dwa adresy.
 • 0030501: TelWinWeb - Rozwiązano problem uruchomienia dwóch lub więcej sesji klienckich.
 • 0030427: UsrMan - Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny w sekcji [Active Directory]: Alias podstawowej domeny. Przykład: Alias podstawowej domeny=@TELSTER,@TEL-STER spowoduje dynamiczną podmianę wszystkich wystąpień sformułowania @TELSTER na @TEL-STER w przekazywanych parametrach (dotyczy nazw grup i użytkownika) do weryfikacji uprawnień.
 • 0030214: DataSrv - Rozwiązano problemy ze stabilnością modułu.
 • 0029271: TelWinWeb - Lista alarmów - Rozwiązano problem przemieszczania się przycisków podczas odświeżania.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.00.01

 • 0030395: TelView - Zoptymalizowano wydajność mechanizmu warstw schematu.
 • 0030317: TelView - Poprawiono błędne formatowanie treści komunikatu alarmu w oknie podpowiedzi.
 • 0030172: TelView - Poprawiono automatyczne zamykanie trybu podglądu wydruku po zmianie aktywnego okna.
 • 0030222: TelView - Poprawiono błędne wyświetlanie podpowiedzi w oknie raportu.
 • 0030216: TelView - Poprawiono umiejscowienie tekstu licencji OSM przy eksporcie do pdf.
 • 0030168: TelView - Poprawiono umiejscowienie tekstu licencji OSM w oknie podglądu wydruku.
 • 0030219: TelView - Poprawiono mechanizm podglądu wydruku w momencie przełączenia wyświetlania z jednej strony na dwie.
 • 0029271: TelWinWeb - Lista alarmów - Rozwiązano problem przemieszczania się przycisków podczas odświeżania.
 • 0030170: Sm01Drv - Rozwiązano problem z działaniem modułu.
 • 0030165: AlSrv - Wprowadzono optymalizację weryfikacji portów com, która mogła powodować długi czas otwierania bazy zmiennych w trybie edycji.
 • 0030176: TelWinWS - Wprowadzono zabezpieczenie przed próbą wysłania danych z usuniętego obiektu
 • 0029684: OPCSrv - Rozwiązano problem asynchronicznego pytania o dane.
 • OPCSrv - Wprowadzono optymalizację dodawania grup i elementów.
 • OPCSrv - Wprowadzono korekty dotyczące poprawności działania względem specyfikacji.
 • OPCSrv - Zoptymalizowano mechanizm komunikacji z serwerem systemu TelSrv.
 • AlSrv - Poprawiono sprawdzanie włączonej/wyłączonej autoryzacji podczas wysyłania email.
 • AlSrv - Wprowadzono poprawę dotyczącą wyświetlania okna dialogowego o braku zmiennej w czasie przełączania pomiędzy trybami: podgląd danych i edycja.