Strona używa plików cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.02

 • 35720 AlSrv - Poprawiono wysyłanie wiadomości SMS poprzez moduł PTM.
 • 36031 GMSrv - Poprawiono możliwy problem przy zapytaniu o dane archiwalne.
 • 35719 PTM - Zwiększono rozmiaru identyfikatora dla dzielonych wiadomości SMS.
 • 36020 TelSrv - Poprawiono zaznaczanie obiektu nazwy w źródle w definicji katalogu pochodnego.
 • 35594 TelSrv, AlSrv - Poprawiono przetwarzanie pliku z danymi lokalnymi modułu w trybie MIRROR.
 • 35962 TelView - Poprawienie problemu błędu aplikacji przy odświeżaniu okien.
 • 34897 TelView - Poprawiono algorytm dopasowania schematu do szerokości i/lub wysokości okna.
 • 35889 TelView - Zabezpieczono dialog edycji siatki przed niedopuszczalną definicją parametrów.
 • 36019 TelWinWeb - Poprawiono problem otwierania elementów ukrytych na drzewie komponentów.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.01

 • 35401 AlSrv - Wprowadzono dynamiczne zwiększanie wartości parametru RDA dla wartości bieżących przechowywanych w pliku z danymi lokalnymi.
 • 35676 TelView - Poprawiono mechanizm zamian dynamicznych dla schematów pochodnych.
 • 35583 TelView - Poprawiono możliwy problem wyłączenia aplikacji w przypadku błędnie zdefiniowanych ścieżek do schematów.
 • 35774 TelView - Poprawiono możliwy problem z otwieraniem listy alarmów.
 • 35067 TelView - Poprawiono wyznaczanie początkowego zakresu dla Wykresów f(t) z włączonym automatycznym odświeżaniem.
 • 34998 TelView - Wprowadzono zmianę sposobu wyświetlania okna dialogowego umożliwiającego wybór nazwy komponentu z drzewa konfiguracyjnego.
 • 35873 TelWinWeb - Poprawiono przetwarzanie dynamicznie tworzonych komponentów przy użyciu funkcji przycisku
  Dynamiczny schemat/raport pochodny.
 • 35779 TelWinWS - Poprawiono możliwy problem pobierania listy zmiennych.

 

Lista zmian TelWin SCADA 7.05.00

 • 35833 AlSrv - Dodano funkcjonalność "Znajdź powiązane" zmienne dla alarmów grupowych.
 • 35021 AlSrv - Dodano informację o użytkowniku blokującym alarm w profilu rejestracji.
 • 35832 AlSrv - Dodano kolumny "Wartość bieżąca" i "Status wartości bieżącej" do wyboru na liście zmiennych.
 • 20569 AlSrv - Dodano możliwość eksportu oraz importu profili powiadomień.
 • 35131 AlSrv - Dodano weryfikację użycia profilu dostępu na poziomie katalogu w przypadku próby usunięcia profilu dostępu.
 • 35022 AlSrv - Dodano wpisy z informacją o blokadzie alarmu w przypadku zablokowania alarmu będącego w stanie nieaktywnym.
 • 35128 AlSrv - Poprawiono możliwe problemy weryfikacji profili dostępu.
 • 34666 AlSrv, TelSrv - Umożliwiono sortowanie podkatalogów w drzewie folderów.
 • 35217 OPCAEDrv - Utworzono dokumentację techniczną modułu.
 • 35185 OPCHDADrv - Utworzono dokumentację techniczną modułu.
 • 34896 OPCHDASrv - Utworzono dokumentację techniczną modułu.
 • 34925 OPCSrv - Dodano sprawdzanie typu wartości przy walidacji zmiennych.
 • 34924 OPCSrv - Poprawiono problem braku pobierania danych na długo działających systemach operacyjnych.
 • 34895 OPCSrv - Utworzono dokumentację techniczną modułu.
 • 33283 OPCUASrv - Zaimplementowano nowy serwer protokołu.
 • 35352 SimDrv - Poprawiono mechanizm wysyłania sterowań.
 • 34633 SMARTGASDrv - nowy sterownik protokołu SMART-GAS.
 • 24678 TelSrv - Dodano kolumnę "Status wartości bieżącej" do wyboru na liście zmiennych.
 • 34334 TelSrv - Dodano możliwość sortowania kolumn w oknach Sterowniki i Źródła.
 • 31225 TelSrv - Dodano zmienne predefiniowane do monitorowania listy zarejestrowanych użytkowników (szczegóły w dokumentacji).
 • 34799 TelView - Dodano blokadę przeniesienia elementu (przeciągnij i upuść) do podkatalogu drzewa konfiguracyjnego, który nie jest edytowalny.
 • 33885 TelView - Dodano legendę w oknie podpowiedzi dla elementów słupek i wskaźnik kołowy w wersji z wieloma zmiennymi.
 • 34932 TelView - Dodano możliwość kopiowania i wklejania poszczególnych warstw pomiędzy schematami.
 • 34865 TelView - Dodano możliwość rozpoczęcia procesu pobierania danych z serwera w oknie listy danych archiwalnych za pomocą klawisza Enter.
 • 34863 TelView - Dodano możliwość rozpoczęcia procesu pobierania danych z serwera w oknie wykresu f(t) za pomocą klawisza Enter.
 • 34864 TelView - Dodano możliwość rozpoczęcia procesu pobierania historii zdarzeń na liście alarmów z serwera za pomocą klawisza Enter.
 • 34440 TelView - Dodano nowy mechanizm wyszukiwania miejsc na schemacie z mapą.
 • 34990 TelView - Dodano nowy parametr konfiguracyjny ograniczający liczbę wyświetlanych komunikatów na pasku TelNOTE.
 • 32939 TelView - Dodano ograniczenie zmiany daty schematu w oknie dialogowym, w zależności od typu wartości umieszczonych na schemacie.
 • 31411 TelView - Dodano prezentację zakresu wyświetlanych danych dla wykresu f(t) umieszczonego na schemacie.
 • 34524 TelView - Dodano przywracanie zaznaczania wierszy na raporcie po wczytaniu pobranych danych.
 • 33535 TelView - Dodano reakcję na pojawienie się alarmów niewiarygodnych na liście alarmów.
 • 34844 TelView - Dodano rozwiniecie mechanizmu przesuwania zakresu raportu.
 • 34695 TelView - Dodano usprawnienia na liście komponentów.
 • 34762 TelView - Dodano walidację poprawności ścieżki do elementu na drzewie konfiguracyjnym komponentów.
 • 34456 TelView - Dodano wyświetlanie skrótów klawiszowych na drzewach komponentów.
 • 35400 TelView - Poprawiono działania przycisku automatycznego przewijania na liście alarmów.
 • 35070 TelView - Poprawiono eksport elementów zakotwiczonych na schemacie.
 • 35151 TelView - Poprawiono mechanizm zapamiętywania szerokości kolumn raportu.
 • 35493 TelView - Poprawiono możliwego błędu importu wartości ze schematu z polskimi znakami.
 • 35677 TelView - Poprawiono możliwy wzrost zużycia pamięci podczas odtwarzania dźwięków.
 • 35397 TelView - Poprawiono problem braku wyświetlania historii dla wykresu f(x) typu punkt.
 • 35344 TelView - Poprawiono przesuwanie widoku listy alarmów, po otrzymaniu nowego stanu alarmu.
 • 35252 TelView - Poprawiono wyznaczanie ścieżki do katalogu tymczasowego.
 • 34683 TelView - Przywrócono prezentowanie pełnego zakresu danych w elemencie raport przy transpozycji.
 • 34718 TelView - Przywrócono wyświetlanie opcji zaznaczenia/odznaczenia przy pozycji menu na drzewach komponentów.
 • 32938 TelView - Rozszerzono funkcję przycisku "zmiana parametrów schematu" z danymi raportowymi o możliwość zdefiniowania dowolnego okresu
  z dokładnością do sekundy.
 • 35496 TelView - Umożliwiono import danych pomiarowych z arkusza Excel zgodnie z siatką eksportu.
 • 34575 TelView - Usprawniono działanie przycisków na oknie wykresu.
 • 35308 TelView - Uwzględniono przesłanianie numerowanych przycisków schematu w trakcie poruszania się między nimi.
 • 35323 TelView - Uzupełniono mechanizm podpowiedzi dla nazw komponentów o weryfikację dopuszczalnych typów komponentów.
 • 34775 TelView - Wprowadzono blokadę dodania/modyfikowania nazwy elementu na już istniejącą w dowolnym drzewie konfiguracyjnym komponentu.
 • 35548 TelView - Wprowadzono wyłączenie opcji automatycznego zamknięcia wykresu w momencie jego duplikacji.
 • 34998 TelView - Wprowadzono zmianę sposobu wyświetlania okna dialogowego umożliwiającego wybór nazwy komponentu z drzewa konfiguracyjnego.
 • 32951 TelView - Wprowadzono zmianę sposobu wyznaczania zakresu przeglądania danych na schemacie.
 • 34597 TelView - Wprowadzono zmiany kosmetyczne na dialogu konfiguracyjnym komponentu raport.
 • 35071 TelView - Zablokowano przyciski eksportu danych w przypadku braku siatki eksportu.
 • 35349 TelView - Zoptymalizowano odczyt ustawień aplikacji z pliku konfiguracyjnego.
 • 35159 TelWin - Wprowadzono mechanizmy sortowania/wyszukiwania/porządkowania w oknach zarządzania użytkownikami/grupami.
 • 35283 TelWinWeb - Poprawiono brak odświeżania danych przy przesuwania zakresu czasu.
 • 35173 WebInterface - Poprawiono mechanizm pamiętania stanu grup na komponencie raport.
 • 35174 WebInterface - Usunięto problem przesuwania zakresu danych podczas zwijania/rozwijania grup na raporcie.
 • 35446 WebMgr - Utworzono dokumentację techniczną modułu.
 • 33322 WebMgr - Wprowadzono nowe okno zarządzania sesjami WWW.