TelWin 7.08 | TEL-STER Sp. z o.o.


28 stycznia 2022r. została opublikowana wersja 7.08 systemu TelWin SCADA zawierająca wiele modyfikacji
i udogodnień.

Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w funkcjonowaniu systemu oraz pobrania wersji
w sekcji Produkty -> TelWin SCADA.

UWAGI TECHNICZNE:

1) Zakończono wsparcie dla systemów operacyjnych (ze względu na całkowite zakończenie wsparcia technicznego przez Microsoft):
 - w oparciu o stare zasady: Windows 7 i Windows 2008 R2 Server
 - w oparciu o nowe zasady: Windows 10 (wersja 1804)
   https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4316957/products-reaching-end-of-support-for-2019 [^]
   https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4470235/products-reaching-end-of-support-for-2020 [^]
2) Minimaln? wersję Internet Explorera staje się wersja 10.0, która jest wersja podstawową w Windows 8 oraz Windows 2012 Server.
3) Minimaln? wersję MS .NET Framework staje się wersja 4.7.2.
4) Zainstalowanie systemu TelWin SCADA® od wersji 7.04 wymaga przeinstalowania podsystemu TelWin WebInterface.

5) Wymagana instalacja komponentu WebView2 Runtime dla systemów, które nie mają domyślnie zainstalowanej przeglądarki Edge 
    (np. Windows Server 2012) https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/[^]

6) Równocześnie z wydaniem wersji 7.08.00 zostaje wycofane wsparcie dla wersji 7.03 i 7.04.

TelWin SCADA | TEL-STER Sp. z o.o. | Kana? na YouTube
 • Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów utworzyliśmy w serwisie YouTube kanał o nazwie "TEL-STER sp. z o. o.". Zachęcamy do subskrybowania i korzystania na bieżąco z tej nowej formy samokszta?cenia. Ju? wkrótce nowy film o nowościach TelWin 7.08.
TelWin SCADA - serwer TelSrv

Serwer systemu TelSrv

 • Dodano wzór pozwalający na sterowanie wybranym bitem rejestru.
 • Dodano rozszerzon? obsługę mechanizmu cofnij/ponów.
TelWin SCADA - serwer alarmów AlSrv

Serwer alarmów AlSrv

 • Dodano nowe warunki występienia alarmu: brak zmiany, przyrost, brak przyrostu, spadek, brak spadku.
 • Dodano rozszerzon? obsługę mechanizmu cofnij/ponów.
 • Wycofano możliwość wysyłania SMS bezpośrednio przez port COM. Należy wykorzysta? moduł PTM.
TelWin SCADA - moduł TelView

Klient wizualizacji TelView

 • Dodano funkcją przycisku, otwierającą następny lub poprzedni komponent z listy drzewa komponentów.
 • Dodano informacją o osobie blokującej alarm na li?cie alarmów.
 • Dodano możliwość automatycznego eksportu plików sh/lib/shp do xml przy zapisie.
 • Dodano możliwość wyboru: czy zdefiniowany warunek blokowania/ukrywania musi być spełniony czy musi być niespełniony.
 • Dodano ustawianie wysokości wierszy i szerokości kolumn na podstawie siatki eksportu oraz zwijanie wybranych komórek dla exportu do XLSX.
TelWin SCADA - BackMgr

BackMgr

 • Zmieniono działanie mechanizmu scalania archiwów, dodano możliwość ustawienia scalania archiwów dla ró?nych instancji TelSrv.
TelWin SCADA - driver OpcUa

Driver OPCUA

 • Umożliwiono definiowanie wielokrotnego połączenia do tego samego serwera OPC UA.
TelWin SCADA - driver SIMATIC

Driver SIMATIC

 • Dodano obsługę typu string oraz tablicy znaków.
TelWin SCADA - driver SmartGas

Driver Smart-Gas

 • Dodano odczyt parametru 0x205 i 0x40C.
TelWin SCADA - moduł TelTase2

Moduł specjalny TelTase.2

 • Dodano możliwość oznaczenia katalogów jako nieaktywne.
 • Dodano nowe typy zmiennych: StateQTimeTagExtended, RealQTimeTagExtended, DiscreteQTimeTagExtended.
 • Dodano zapytanie identify-request pozwalające zidentyfikowa? partnera (nazwa oprogramowania, numer wersji).
TelWin SCADA - WebInterface

TelWin WebInterface

 • Wprowadzono dodatkowy mechanizm pozwalający na odblokowanie sterowa? i modyfikacji pomiarów z poziomu TelWinWeb.
TelWin SCADA

TelWin SCADA

 • Dodano do każdego modułu w pliku konfiguracyjnym w sekcji Log wpisy "Min zakres logu" oraz "Min zakres logu diagnostycznego". Wpisy te odpowiadaj? za ustawienie czasu w liczbie godzin, w jakim plik logu nie ma być dzielony.
TelWin SCADA - aktualizowana na biez?co dokumentacja elektroniczna w formacie CHM

CHM

 • Zaktualizowano dokumentację elektroniczn? w formacie CHM.